Ny utslippsløsning eller oppgradering.


INGENIØRTJENESTER AS

HJELPER DEG MED DOKUMENTERING, PROSJEKTERING OG SØKNADER


Miljøet først


Vi prosjekterer etter rettningslinjer gitt av forurensningsloven.

Vi foretar grunnundersøkelser og kornfordelingsanalyse av jordsmonnet som vil bli brukt som rensemedium.

Vi utarbeider dokumentasjonen som må leveres inn til kommunene ved søknad om utslipp.


Vi hjelper deg med ditt avløpsanlegg. Vi prosjekterer for hus og hytter.

Og hele boligfelt og hyttefelt.

Vi prosjekterer etter forurensningsloven og plan og byggningsloven.


Vi hjelper deg med korrekt dokumentasjon mot din kommune.

Overlat søknadsprosessen til oss.


Kontakt oss på tlf. 37153990

e-post. post@ingenior-tjenester.no

Se også våres firmaside. www.ingenior-tjenester.no                             Porsveien 10, 4994 AKLAND  Tlf. 37153990

Planlegging og søking av avløps

Planlegging og søking av avløpsanlegget

Vi planlegger og utarbeider tegninger og plankart og annen dokumentasjonen ved søknaden etter plan og byggningsloven.

Ansvarlig søker

Vi står som ansvarlig søker ved innsendelse av søknadspapirer til kommune.

Vi kordinerer utførende firmaer, som entrepenører og rørleggere.

Og ser at utførende firmaer har sin dokumentasjon i orden.

Vi ser til at prosjektet blir utfør etter lovverket.

Vi holder kontakt med kommunene og kordinerer med utførende firmaer.

Vi har sentral godkjenning. Godkjenningsbevis.