Ta vare på miljøet

Vi hjelper deg med å få orden på utslippet fra deres hus og hytte.

Vi bistår deg med dokumentasjon på deres utslippssøknad mot offentlige myndighetskrav.


Ingeniørtjenester AS


Grunnundersøkelser

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Vann og avløpsplanlegging

Vi prosjekterer og utarbeider dokumentasjon ved søknad om utslipp.

Etter forurensningsloven


-Avløpsanlegg

-Renseanlegg

-Slamavskiller

-Infiltrasjonsanlegg


Vi prosjekterer og er ansvarlig søker for avløpsanlegg.

Etter plan og byggningsloven


-Prosjektering

-Dokumentasjon

-Søknad om tillatelse til tiltak

-Ansvarsretter

-Gjennomføringsplan

-Ferdigattest